Skip to content
Home » Business

Business

forklift

วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า

  • by

รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) เป็นเครื่องจักรที่สำคัญมากในคลังสินค้า แต่การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความเสี่ยงและอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า… Read More »วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า